top of page
Level Personal bakgrund.jpg

VÅRA RÅDGIVARE

Ett team av affärskunniga entreprenörer och affärsrådgivare med över 60 års erfarenhet. Tillsammans har vi byggt karriärer utomlands, upplevt världskulturer och lärt oss olika arbetsmetoder. Tillsammans tillhandahåller vi en tjänst på flera språk.

DSC09689.jpg

Han har arbetat som ekonom och företagsutvecklare på Coompanion Skåne sedan 2009. Under åren har han träffat många blivande entreprenörer och stöttat ett flertal uppstarter av företag och föreningar. Tillsammans med Tillväxt Malmö är Coompanion nu initiativtagare till LEVEL.

 

Specialisering: ekonomi, företagsregistrering, företagsformer, budgetering, finansiering.

Språk: Svenska, Engelska

johan.broman@levelmalmo.se

Johan Broman 

Affärsutvecklare

DSC09712.jpg

Åsa Krug

Senior Affärsutvecklare

Hon är en entreprenör och konsult med 20 års erfarenhet av marknadsföring och försäljningsstrategier. Hon har arbetat med produkt positionering för IKEA i Schweiz och England. Hon är expert på att lägga märke till trender, ta reda på hur man kopplar samman processer och möjligheter med människor, hjälpa företag att växa och öka intäkterna. Hon är en ivrig förespråkare för "inkludering" och var avgörande för att utveckla och genomföra Malmös mycket framgångsrika projekt "Highway to Business” från 2018 to 2021. Hon är en av initiativtagarna till LEVEL.

 

Specialisering: Detaljhandel, produktpositionering och anslutningar.

Språk: Svenska, Tyska och Engelska 

 

 asa.krug@levelmalmo.se

DSC09703.jpg

Mohamad Barhamji

Affärsutvecklare

En entreprenör och pedagog i hjärtat. Han strävar efter att sprida ekonomisk medvetenhet bland arabisktalande för att underlätta deras integration i det svenska samhället. Hans karriär inom bankväsendet i Syrien utvecklades till en position inom finanssektorn i Sverige, där han arbetade som licensierad kundrådgivare på Swedbank under de senaste åren. Kolla in hans YouTube-Kanal, economyaat.se

​Specialisering: Ekonomi, Företagsregistrering, Budgetering, Skatter och Svenska Regler.

 

Språk: Arabiska, Svenska och Engelska

mohamad.barhamji@levelmalmo.se

DSC09705.jpg

Balqis Lamis Khattab

Projektledare

Balqis Lamis Khattab är född och uppvuxen i Malmö.

Balqis är en entreprenör och har både erfarenhet av den privata och kommunala sektorn. Balqis är grundare av Möllans Basement  www.mollansbasement.se, som både är en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö.  

Balqis är projektledare för mentorskapsprogrammet och ungt entreprenörskap på Level.  

Språk: Svenska, Engelska och Arabiska  

bottom of page